Storauktion 25 februari 2014
Här finns auktionskatalogen utan bilder (pdf)
Här finns auktionskatalogen med bilder (pdf)
  

Auktion
Här finns villkoren för inlämning av auktionsobjekt
 
Blankett för inlämning av vanliga klubbobjekt (5) (.doc)
Blankett för inlämning av vanliga klubbobjekt (5) (.pdf)