Mötesdagar
Föreningen har som regel möten andra och fjärde tisdagen i varje månad med undantag för juni, juli och augusti då vi sommaruppehåll. I december är det bara ett möte, vanligtvis andra tisdagen, som också är avslut för säsongen. Normalt är första mötet i mars årsmöte.
Även om föreningen har kalenderår för bokföring, medlemsinkassering etc. så är våra möten mer orienterade till skolår eftersom vi håller till i en skola.
Det kommande läsårets möten är som följer.
År 2021 (hösten) är mötesdagarna:
september 14:e 17:00 och 28:e 17:00
oktober 12:e 17:00 och 26:e 17:00
november 9:e 17:00 och 23:e 17:00
december 14:e 17:30
År 2022 (våren) är mötesdagarna:
januari 11:e 17:30 och 25:e 17:00
februari 8:e 17:30 och 22:a 17:00
mars 8:e 17:30 och 22:a 17:30
april 12:e 17:00 och 26:e 17:30
maj 10:e 17:30 och 24:e 17:00