Mötesdagar
Föreningen har som regel möten andra och fjärde tisdagen i varje månad med undantag för juni, juli och augusti då vi sommaruppehåll. I december är det bara ett möte, vanligtvis andra tisdagen, som också är avslut för säsongen. Normalt är första mötet i mars årsmöte.
Även om föreningen har kalenderår för bokföring, medlemsinkassering etc. så är våra möten mer orienterade till skolår eftersom vi håller till i en skola.
Det kommande läsårets möten är som följer.
År 2020 (hösten) är mötesdagarna:
september 8:e 17:00 och 22:a 17:00
oktober 13:e 17:40 och 27:e 17:00
november 10:e 17:00 (inställt) och 24:e 17:00 (inställd)
december 8:e 17:00 (inställd)
År 2021 (våren) är mötesdagarna:
januari 12:e 17:00 (inställd) och 26:e 17:00 (inställd)
februari 9:e 17:00 (inställd) och 23:e 17:00(inställd)
mars 9:e 17:00 (inställd) och 23:e 17:00 (inställd)
april 13:e 17:00 (inställd) och 27:e 17:00 (inställd)
maj 11:e 17:00 (inställd) och 25:e 17:00 (inställd)