Bli medlem

Medlemsavgiften är för närvarande 120:- per år och medlem och 50:- för familjemedlem.

Avgiften betalas till plusgiro 13 51 51-9.

Vid betalning så ange i meddelanderutan medlemsnummer, namn, adress, telfonnummer och om så finns även epostadress.

Du är naturligtvis välkommen att träffa oss vid någon av våra möten i Skytteholmskolans matsal, då vi kan berätta mer om vår hobby. Självklart bjuder vi på en fika från vårt fina Café.