Svenskar under Boerkriget 1899-1902

02.09.2023

Den 12 september kommer Bengt Mårtensson att visa upp en del av sin fantastiska Boer-samling.

Det kommer att handla om en viss Anna Mårtensson. Presentation av hans samling i pdf-format finns i vårt dokumentarkiv.